OnePartnerGroup Logistics förvärvar 3ND Logistik i Göteborg

OnePartnerGroup Logistics expanderar västerut. I och med förvärvet av 3ND Logistik i Göteborg etablerar de en ny viktig geografisk knutpunkt som kompletterar verksamheten och tar dem närmare kunden.

OnePartnerGroup Logistics driver lager- och logistikverksamhet i Jönköping och Nässjö och etablerar sig nu på västkusten genom att förvärva logistikföretaget 3ND Logistik i Göteborg.

– Vi vill vara nära våra kunder, det är en av våra konkurrensfördelar. Vår vision är att vara Sveriges lokalaste logistikföretag. För att lyckas med det så behöver vi etablera oss i flera regioner, säger Johan Lindahl, VD för OnePartnerGroup Logistics.

En strategiskt viktig region är Göteborg, som är en mycket stark logistikregion med närhet till Nordens största containerhamn och med tillgång till hög logistikkompetens. En närvaro där innebär en mer komplett produkt och bättre anpassade lösningar för OnePartnerGroup Logistics kunder.

Valet av lokal samarbetspartner föll på 3ND Logistik, en lager- och logistikaktör med bred kompetens och mångårig erfarenhet från olika branscher. Förvärvet innebär stora fördelar för båda parter.

– 3ND Logistik har byggt något väldigt bra. De tänker som oss och delar våra värderingar. Tack vare vårt helhetskoncept och deras lokala lösningar så kan vi stärka både deras och vårt erbjudande.

3ND Logistiks ägare, Björn Häger och Erik Malke, är kvar i bolaget, vars kärnprodukt förblir densamma. Med OnePartnerGroup Logistics som huvudägare kan de utveckla sin verksamhet och logistiken för sina kunder ännu bättre.

-Att få en stark ägare med en uttalad strategi att expandera stärker inte bara våra ambitioner att bli ett tydlig alternativ för kunder som söker en tredjepartslogistikpartner i Västsverige utan ska också ge våra befintliga kunder möjligheten att växa tillsammans med oss, säger Björn Häger på 3ND Logistik.